ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans Programları

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde,

  • Elektrik Mühendisliği,
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
  • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

bölümleri ve aynı isimli lisans programları bulunmaktadır.

 

Elektrik Mühendisliği Bölümü (www.elk.itu.edu.tr )

Elektrik mühendisliği; elektrik üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, elektrik makinaları, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca Elektrik Mühendisliği; Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar ve Makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır.

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (www.ehb.itu.edu.tr )

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, bu işlevleri yerine getirecek elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromagnetik alan ve dalga kuramları ve uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği ve üretim teknolojileri ile uğraşan, hızla gelişen elektronik ve telekomünikasyon teknolojilerine ayak uyduracak bilgi birikimi ve bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir.

 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü (www.kontrol.itu.edu.tr )

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan, bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı, "otomatik kontrol teorisi ve uygulamaları, endüstriyel otomasyon, ölçme ve enstrümantasyon, robotik, bilgisayar tabanlı endüstriyel bilişim sistemlerinin tasarımı ve uygulamaları" konularında eğitim verir ve araştırma yapar.