ARAŞTIRMA
Öğretim Üyelerinin araştırma alanlarına dair başlıklara ilişkin sınırlı bir liste aşağıda görülebilir.

Araştırma Alanları

Elektrik Mühendisliği

 • Elektrik Enerjisi Üretim-İletim ve Dağıtım Sistemleri
 • Akıllı Şebekeler
 • Elektrik Makinaları
 • Elektrikli Sürücü Sistemleri Tasarımı ve Kontrolu

Elektronik Mühendisliği

 • Analog ve Sayısal Devre Tasarımı (RF Devre Tasarımı, VLSI Tasarım, Akım Modlu Tasarım, Karışık Modlu Devre Tasarımı)
 • MEMS ve Nano-elektronik Uygulamaları (Algılayıcılar, Nano-elektronik Dizileri, Kuantum Hesaplama )
 • Sistem, Devre ve Eleman Modelleme
 • Graf Teorisi
 • Duyarlık ve Hata Analizi
 • Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler
 • Sistem Kuramı
 • Bilişsel Bilimler ve Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi
 • Yapay Sinir Ağları ve Dinamik Ağlar
 • Akustik Fiberler
 • Akustik İşaret İşleme
 • Optimizasyon
 • Petri Ağları ve Uygulamaları
 • Gömülü Sistemler ve Uygulamaları (Biyometri, Görüntü İşleme, Kriptografi, Robotik)

Telekomünikasyon Mühendisliği

 • Sayısal/Analog İletişim Kuramı, Kanal ve Kaynak Modelleme, Kodlama
 • Sayısal İşaret İşleme
 • Mikrodalga Devre ve Sistemleri
 • Telsiz İletişim
 • Elektromagnetik Saçılım Problemleri ve Görüntüleme
 • Video, Görüntü, Ses İşleme, Tanılama ve Sınıflandırma
 • Uydu ve Optik İletişim Sistemleri
 • Anten Tasarımı ve Uygulamaları, Elektromagnetik Uyumluluk

Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama

 • Uydu Haberleşmesi
 • Uzaktan Algılama
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • İşaret ve Görüntü İşleme

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 • Kontrol ve Sistem Teorisi
 • Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme
 • Endüstriyel Otomasyon ve Robotik
 • Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon
 • Hareket Kontrol Sistemleri (Servo Sistemler, Elektrikli Ulaşım Sistemleri vb..)
 • Sürücü Sistemler (Elektrik, Elektronik, Pnömatik ve Hidrolik)
 • Akıllı Sistemler (Fuzzy Kontrol, Yapay Sinir Ağları ve Genetik Algoritmalar vb..)
 • Endüstriyel Veri İletişim Sistemleri
 • Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri (PC, DSP, PLC, mC, vb)

Mekatronik Mühendisliği

 • İnsansız Kara Taşıtları
 • Hibrit Araçları
 • İnsansız Hava Araçları (Helikopter, Uçak ve Zeplin)
 • Elektrikli Minibüs
 • Otomotiv Mekatroniği
 • İnsansı Robot
 • Futbol Oynayan Robot
 • Görüntü İşleme
 • Hareket Denetimi ve Uygulamaları
 • Hızlı Kontrolcü Prototiplendirme
 • Donanım İçeren Simülasyonlar ve Simülatörler
 • Mikro ve Nano Boyutta Manipülasyon ve Kontrol, Ufak Ölçekli Robotik
 • Sensör & Eyleyici Tasarımı
 • MEMS
 • Triboloji
 • Yapay Sinir Ağı—Bulanık Mantık Öğrenme Algoritmaları

Raylı Sistemler Mühendisliği

 • Demiryolu Sistemlerinin Planlaması
 • Operasyon ve Bakım
 • Altyapı Planlama ve Tasarım
 • Onboard Tasarım ve Optimizasyon
 • Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon
 • Kaynak Yönetimi