İş Akış Süreçleri
Personel İşleri Süreçleri


Öğrenci İşleri Süreçleri


Maaş İşleri Süreçleri


Satın Alma Süreçleri


Taşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri


Yazı İşleri Süreçleri


Enformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri


Hassas Görevler