EEF 2016
 

Tarihçe

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin kökleri İstanbul Dar-ül Fünun'un (bugünkü İstanbul Üniversitesi) Fen Fakültesi'ne bağlı olarak 1926 yılında kurulan Makine-Elektrik Enstitüsü'ne kadar uzanmaktadır. Makine-Elektrik Enstitüsü’nün, 1934 yılında Yüksek Mühendis Mektebi'ne (bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi'ne) Elektro-Mekanik Şubesi olarak bağlanması Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu şube, ilk mezunlarını İstanbul Dar-ül Fünun’undan gelen ve intibakları yapılan öğrencilerle 1936 yılında vermiştir.                                    

PTT idaresinin mühendis gereksinimini karşılamak üzere 25 Mayıs 1935 tarihinde yasalaşan “Yüksek Mühendis Mektebi Nizamnamesi” ile bir “Muhabere İşleri Şubesi” kurulmuş ve bu şubenin başına Ord. Prof. M. Emin Kalmuk getirilmiştir. 1937 yılında Elektro-Mekanik Şubesi’nin Elektrik Şubesi ile Muhabere Şubesi birleşmiş ve Elektrik-Muhabere Şubesi şeklinde örgütlenmiştir. 1938 yılında Elektrik-Muhabere Şubesi, Elektrik Şubesi ismini almıştır. 1941 yılında yayınlanan 4121 sayılı yasa ile Yüksek Mühendis Mekteb’inin adı Yüksek Mühendis Okulu’na dönüştürülerek Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. Daha sonra 1944 yılında TBMM’nin kabul ettiği 4619 sayılı yasa ile Yüksek Mühendis Okulu’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmesi sırasında Elektrik Şubesi de Elektrik Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Biri Kuvvetli Akım (Elektrik Mühendisliği) diğeri de Zayıf Akım (Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği) olmak üzere iki öğretim verecek şekilde kurulan Elektrik Fakültesi, beş yıllık öğretim yaparak Elektrik Yüksek Mühendisi unvanıyla mezunlar vermiştir. 1969 yılında öğretim süresi dört yıla indirilmiş ve mezunlarına Elektrik Mühendisi unvanı vermeye başlamıştır. Yüksek Mühendis unvanı ise dört yıllık lisans öğretiminden sonra sürdürülen yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlayanlara verilmektedir.

1954 yılında kurulmuş olan Maçka Teknik Okulu Elektrik Şubesi de Elektrik Fakültesiyle içi çe sürdürülen dört yıllık bir öğretimle Elektrik Mühendisi yetiştirmiştir. Maçka Teknik Okulu 1972 yılında Maçka Mühendislik Fakültesi’ne dönüşmüş, bu yeni fakültenin Elektrik Mühendisliği Bölümü daha sonra Elektrik Fakültesi biçiminde örgütlenmiştir. Maçka Elektrik Fakültesi 1982 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi’ne katılmıştır.

Aynı süreç içerisinde, İTÜ Elektrik Fakültesi’nin Zayıf Akım Kolu yerine Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Kuvvetli Akım Kolu yerine Elektrik Mühendisliği Bölümü kurulmuş, bunların yanı sıra çağın gelişmeleri doğrultusunda Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü oluşturulmuştur. O zamana kadar mevcut olan kürsüler de kısmen birleştirilerek bu bölümlerin Anabilim Dalları kurulmuştur. 1983 yılında Fakültenin adı Elektrik-Elektronik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

1996 yılında başlayan yeniden yapılanma çalışmaları sonucunda program içeriklerinde yeni düzenlemeler yapılmış, yeni yapılanma sürecinde 1998 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kurulmuş, 1999 yılında da Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Elektrik Mühendisliği Bölümü’ne bağlanmıştır. 2001 yılında üç yeni lisans programına; Elektronik Mühendisliği (2001-2009), Telekomünikasyon Mühendisliği (2001-2009) ve Kontrol Mühendisliği’ne öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bu programlar ilk mezunlarını 2005 Bahar yarıyılı sonunda vermişlerdir. 2010 yılından itibaren ise, Elektronik Mühendisliği / Telekomünikasyon Mühendisliği adı altında iki farklı program yerine Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programı adıyla yeni öğrenci alınmaya başlanmıştır. 2014 yılı itibariyle fakültenin “Elektrik Mühendisliği”, “Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği” ve “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” adlı lisans programlarına yeni öğrenci alınmaktadır. Elektrik-Elektrik Fakültesi’nin ilk mezunlarını verdiği 1945 yılından günümüze (2014) 14160 öğrenci mezun olmuştur.

14/02/2008 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde Kontrol Mühendisliği Bölümünün kurulmasına ve Fakültede 2001 yılından beri Elektrik Mühendisliği Bölümü altında yer alan Kontrol Mühendisliği Programı ve Kontrol ve Otomasyon Lisansüstü Programı’nın bu yeni kurulan bölüm içinde yer almasına karar verilmiştir. 2001 yılından itibaren Kontrol Mühendisliği adıyla öğrenci alınan lisans programı adı 2014 yılında “Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Fakültesinden 2010 yılında ayrılarak, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ismiyle bağımsız bir fakülte haline gelmiştir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde, Elektronik, Haberleşme, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Devreler ve Sistemler Anabilim Dalları olmak üzere dört anabilim dalı, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde Elektrik Tesisleri ve Elektrik Makinaları Anabilim Dalları olmak üzere iki, Kontrol Mühendisliği Bölümü’nde ise Kontrol ve Kumanda Sistemleri olmak üzere bir anabilim dalı bulunmaktaydı. Yapılan çalışmalar sonrasında 2009 yılında anabilim dalları birleştirilerek, her bölüm kendi ismi ile anılan bir anabilim dalından oluşturulmuştur. Bölüm Başkanı aynı zamanda Anabilim Dalı Başkanı durumundadır.

Önceleri Fakültelerce yürütülen lisansüstü programları, YÖK’ün kurulması ile İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında toplanmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde her bölüm kendi ismi ile anılan bir anabilim dalı ile temsil edilmektedir. Bunlar, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalları’dır.

2002 yılında tüm İTÜ’de yüksek lisans ve doktora programlarının yenilenmesi için çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar sırasında Fakülte Bölümlerine ilişkin yüksek lisans ve doktora programları da yeniden düzenlenmiştir. Bugün Elektrik-Elektronik Fakültesi Bölümlerine ilişkin lisansüstü programlar; Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları ile Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programıdır. Yanı sıra Fakülte Bölümlerinin katkılarıyla sürdürülen disiplinler arası lisansüstü programları da bulunmaktadır. Bunlar, Mekatronik Mühendisliği, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama yüksek lisans ve doktora programları ile Raylı Sistemler Mühendisliği yüksek lisans programıdır.

Fakültemize bağlı olarak 2014 yılında öğretime başlayan bir uluslararası ortak lisans programı İstanbul Teknik Üniversitesi İle New Jersey Institute of Technology (NJIT) arasında yıl paylaşımı esasına dayalıdır. Dili İngilizce olan İTÜ-NJIT ortak çift diploma programını başarı ile tamamlayacak mezunlar İTÜ’den “Elektronik ve Haberleşme Mühendisi”, NJIT’den ise “Electrical Engineering” lisans diploması sahibi olacaklardır.

2005 yılında Fakülte lisans programları ABET sürecinden geçerek akreditasyon almışlardır. 2011 yılındaki ABET tam akreditasyon sürecinden Elektrik Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği lisans programları geçmiştir. 2016 yılında diğer İTÜ programlarıyla birlikte Fakülte programları yeni bir ABET değerlendirme sürecine girecektir.

Kaynaklar

  1. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinin Altmış Yılı (1934 -1994) [PDF, 25M]
  2. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesinin Seksen Yılı (1934 -2014) [PDF, 7M]
  3. Emeği Geçenler - Geçmiş Yönetici ve Öğretim Üyeleri Sayfası