Öğrenci Bürosu İşlemleri

 Ara sınıfların kayıt yenileme işlemleri, kayıtlara ilişkin alınan dilekçeler ve  dilekçelerin takibi (Yönetim Kurulu kararları)
 Kullanılacak 
Belge

 a) 
 Kontenjan arttırımı talep eden öğrencilerin dilekçe ile Bölüm  Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.
D1-Ders  Kayıt  

 b) 
 Bölüm kısıtlaması nedeniyle kayıt olamayan öğrencilerin dilekçe ile Fakülte  Öğrenci Bürosuna başvurmaları gerekmektedir.
D1-Ders  Kayıt Kredi arttırım işlemleri (Yönetmelikle ilgili tüm bilgiler ve işlemler)
 Kullanılacak 
Belge

 a) 
 Kredi arttırımlarından gözetim listesinde bulunmayan son sınıf öğrencileri  yararlanabilir.

 b) 
 Kredi arttırım talebinde bulunmak isteyen son sınıf öğrencileri dilekçe ve  not durum belgeleri ile Fakülte Öğrenci Bürosuna başvurmaları  gerekmektedir.
D2-Kredi Arttırımı

 c)
 Öğrenci dilekçeleri Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır  ve alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına üst yazı ile bildirilir.
 Yaz Öğretimi'nde İTÜ içi ve İTÜ dışından ders alacak öğrencilerin kayıt  kabul işlemleri (YK kararları)
 Kullanılacak 
Belge

 1) 
 İTÜ öğrencisi olup farklı Üniversiteden ders alımı


 a) İlgili Üniversiteden alınmak istenen derslerin onaylı içerikleri


 b) Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere öğrenci tarafından  hazırlanmış dilekçe


 c) Fakülte Yönetim Kurulundan çıkan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu  kararı ile birlikte öğrencinin ilgili Üniversiteye kaydını yaptırması  gerekmektedir.
D3-İTÜ Dışı Ders Alımı


 d) Fakülte Yönetim Kurulu kararı İTÜ Öğrenci işleri Daire Başkanlığı'na üst  yazı ile bildirilir.


 2)
 Farklı Üniversiteden gelip İTÜ'den ders alımı


 a) İTÜ'den alınmak istenen derslerin onaylı içeriklerinin alınması


 b) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu Üniversiteden alınan Fakülte Yönetim Kurulu Kararı


 c) Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere öğrenci tarafından hazırlanmış dilekçe
D4-Fakülteden Ders Alımı


 d) Fakülte Yönetim Kurulundan çıkan karar doğrultusunda Öğrenci Daire İşleri Başkanlığı tarafından öğrencinin kaydının yapılması 

 ÇAP İşlemleri


Kullanılacak
Belge

 a) 
 ÇAP kayıt dondurma


 Öğrencinin, ilgili ÇAP Komisyon Üyelerinin onayının yer aldığı dilekçe ile  Fakülte Öğrenci Bürosuna başvurması gerekmektedir.
Genel Dilekçe


 Öğrencinin dilekçesi Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karar üst yazı  ile İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilir.

 b)
 ÇAP Eksik Kredi Alma


 Öğrenci ÇAP komisyonu Öğretim Üyelerinden birinin onayının yer aldığı  dilekçe ile Fakülte Öğrenci Bürosuna başvurması gerekmektedir.
D5-Eksik Kredi

 Öğrencinin dilekçesi Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karar üst yazı ile İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilir.

 b)
 İntibak işlemleri
Genel Dilekçe
 Erasmus Değişim Programı öğrencilerinin izinli sayılmaları için yapmaları gereken işlemler
Kullanılacak
Belge

 A) 
 Erasmus Değişim Programına gidecek öğrencilerin izinli sayılmaları için yapması gereken işlemler


 1) İTÜ AB (Avrupa Birliği Merkezi'nden kabul) yazısı


 2) Öğrencinin izin dilekçesi (İlgili Bölümün Erasmus Koordinatörü tarafından onaylı olması gerekmektedir.)
Not: Öğrenciler dilekçe örneklerini AB Merkezi'nin sayfasından bulabilirler. 3) Öğrenim Sözleşmesi
D3-İTÜ Dışı Ders Alımı

 B)
 Öğrenci Erasmus için gerekli evrakları ile birlikte Fakülte Öğrenci  Bürosuna başvurması gerekmektedir.


 Öğrencinin evrakları Fakülte Yönetim Kurulu'nda görüşülerek karara  bağlanır.
 Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Avrupa Birliği Merkezi'ne üst yazı ile bildirilir.


 C)
 Harçsız Pasaport için


Fakülte Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılan öğrencinin harçsız pasaporttan yararlanmak istediğini belirten bir dilekçe ile Fakülte Öğrenci Bürosuna başvurması gerekmektedir.
Genel Dilekçe
 Mazeret sınavları hakkında
Kullanılacak
Belge

 a) 
 Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin Fakülte Öğrenci  Bürosuna dilekçe ve not durum belgesi ile başvurmaları gerekmektedir.
D6-Mazeret Sınavı

 b)
 Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin geçerli mazeretlerini belgelemeleri gerekmektedir.
 (Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları ilgili Yönetmelikte açıklanmışır.)


 c)
 Öğrencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulu'nda görüşülerek alınan  kararlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilir.
 Dönem sonunda başarı notlarına yapılan itirazlar
 Kullanılacak
Belge

 a) 
 Not itirazları dilekçe ve not durum belgeleri ile Fakülte Öğrenci Bürosuna  başvurularak yapılır.
 D7-Harf Notu İtiraz

 b)
 Öğrencilerin not itiraz dilekçeleri ve not düzeltme formu ilgili Öğretim  Üyesine tebliğ edilir.

 c)
 Öğretim Üyesi tarafından değerlendirilen itirazlar Fakülte Yönetim  Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanır.

 d)
 Fakülte Yönetim Kurulu'ndan çıkan karar üst yazı ile Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığına gönderilir.
 Fakültemize kayıtlı olan eski sistem öğrencilerinin işlemleri
 Kullanılacak 
Belge


 1996 tarihinde ve öncesinde Fakültemize kayıtlı olan öğrencilerden mezun olan ve kaydı silinen öğrencilerin istekleri Fakülte Öğrenci Bürosu tarafından hazırlanmaktadır.
D8-Belge Talebi

 a) 
 Transcript hazırlanması (İngilizce)

 b)
 Lise Diplomasının arşivden alınarak gerekli işlemlerin yapılması

 c)
 Mezun olduklarına dair belgelerin İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanması
 Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin yapması gerekenler
 Kullanılacak 
Belge

 a) 
 ÇAP'tan kayıt sildirmek isteyen öğrenciler Fakülte Öğrenci Bürosuna dilekçe ve not durum belgeleri ile başvumaları gerekmektedir.
Genel Dilekçe 
 b)
 Yandal'dan kayıt sildirmek isteyen öğrenciler Fakülte Öğrenci Bürosuna dilekçe ve not durum belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

 c)
 Öğrencilerin durumları hakkında ilgili Komisyonlardan alınan görüşler doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek alınan kararlar üst yazı ile İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilir.
Öğrenci İşleri Şefi

Seval SUNA
Tel: +90 212 285 3687
Faks: +90 212 285 3679
E-posta: suna (at) itu.edu.tr
              eefogrenci(at) itu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Miyase DENİZ
Tel: +90 212 285 3694
F
aks: +90 212 285 3679
E-posta: eefogrenci(at) itu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Halil COŞGUN 
Tel: +90 212 285 3694 
Faks: +90 212 285 3679 
E-posta:eefogrenci(at) itu.edu.tr

 

Dilekçe Belgeleri